Batteriproduksjon er ikke lett, det er vanskelig – det er derfor vi i Norge har fortrinn til å lykkes med akkurat det. Men kommunikasjon er også vanskelig av og til, og jeg vil gjerne klargjøre litt etter Fædrelandsvennens artikkel.

Vi finansierer oss fortløpende, og i arbeidet med å hente kapital merker vi et behov for at norske myndigheters intensjoner og ambisjoner klargjøres. Våre strategier og ambisjoner får stor støtte fra investorer, men de forventer at det støttes av finansielle bidrag, risikoavlastning, slik vi ser i USA, EU og andre steder.

EU har nylig endret statsstøtteregelverket slik at det legger til rette for utvidet bruk av statsstøtte (i en tidsbegrenset periode frem til 2025) til enkelte sektorer som er avgjørende for det grønne skiftet. Dette gjelder blant annet batteriindustrien og innebærer at rammen for statsstøtte er økt fra 50 millioner til 150 millioner euro. I Norge er vi spent på hvilke ordninger og virkemidler regjeringen vil komme med, slik den har varslet før sommeren.

Å kvalifisere seg som battericelleprodusent er svært kapitalkrevende og krever investeringer i milliardklassen allerede i tidlig fase. Morrow vil ikke ha inntekter før i andre halvår 2024, og det er i denne oppskaleringen hvor vi investerer i den første fabrikken at vi særlig trenger statlig risikoavlastning fra det norske virkemiddelapparatet.

Statlig risikoavlastning betyr ikke at vi vil ha behov for støtte til drift eller garanterte minstepriser. En slik risikoavlastning kan også skje gjennom investeringsmidler som staten kan få tilbake (hvis det er lån) eller til og med ta del i verdistigningen (hvis det er et konvertibelt lån).

Det stemmer at vi ikke forventer behov for tilsvarende risikoavlastning for de tre store fabrikkene som er planlagt bygget. Kapitalbehovet her vil dekkes ved prosjektfinansiering, fabrikk for fabrikk. Her vil vi trekke på egenkapital fra nåværende og eventuelt nye eiere, kombinert med lån fra kommersielle banker og statlige investeringsbanker.

På dette tidspunktet vil vi ha inngått salgsavtaler som gir en inntektsstrøm som gjør at vi betjener gjelden. Dette åpner opp for et annet mulighetsrom for finansiering av vår virksomhet. Både EksFin, Den europeiske investeringsbanken og den sørkoreanske eksportkredittbanken er aktuelle bidragsytere, slik de er for alle typer virksomhet.

Vi produserer allerede de første batteriene for kundetesting, er i rute for åpning av den første batterifabrikken i Arendal, og åpnet akkurat Norges største batteriforsknings- og innovasjonssenter i Grimstad. Med litt risikoavlastende starthjelp er vi sikre på at Norge vil få en lønnsom og konkurransedyktig batteriindustri.