Kontrarevolusjonene omkring 1990 var et voldsomt tilbakeslag og skapte en forestilling om at kapitalismen og liberalismen hadde seiret for all fremtid. Det er gått noen år og det er blitt tydelig at det kapitalistiske systemet ikke holder for fremtiden. Da det stod overfor et alternativ, en sosialistisk utfordrer, kunne kapitalismen vise seg fra en bedre side, men ikke nå lenger.

Adam Smith tenkte i sin tid at selvstendige aktører i et marked skulle stride om å levere varer og tjenester til best mulig kvalitet, lavest mulig pris og i riktig tid. Dagens kapitalisme er monopolistisk og mangler disse ideelle kjennetegn. Det handler om maktkonsentrasjon og utviklingslinjer som skaper fattigdom og forsterker konflikter.

Kommunistenes svar er internasjonal solidaritet og folkevennskap, men ikke en globalistisk verdensorden på liberalismens grunnlag. Verdensfreden kan bare sikres ved at de reelle interesser og motsetninger veies mot hverandre. Ulike land gjør ulike systemvalg ut fra ulik utvikling. Det er likevel to hovedveier: sosialisme og kapitalisme.

Dersom en sosialistisk vei skal velges, må en bygge på de historiske erfaringer, både positive og negative. Sovjetunionen brakte stor fremskritt med seg i hele verden, selv om sosialismen der hadde store feil.

I Ukraina-krigen er partiets standpunkt at krigshandlingen må stoppes og forhandlinger iverksettes. Russland fører krig mot Ukraina, men den ukrainske regjering har siden 2014 ført krig mot sine egne innbyggere øst i dette landet. Alle sider ved krigen må opp i lyset!

NKP fører en konsekvent fredspolitikk og tar kampen opp mot all militarisering. NKP er en tydelig NATO-motstander der andre er i drift. En kan ikke lenger stå stille og se på den krigsdrivende politikk og retorikk vi er vitne til i dag.

Kapitalismen virker som om den var en naturlov uten at den er det. Det som er et grunnproblem i all politikk er å gjøre mennesket til herre over sin tilværelse. Kampen for sosialismen og for en fremtidig kommunistisk og klasseløs samfunnsformasjon handler nettopp om dette.

Sterke innslag av folkeeiendom og planøkonomi vil overvinne de økonomiske kreftenes spontane virkemåte. Så vil tilstedeværelse av privateiendom inngå på en slik måte at det tjener samfunnets interesser.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.