Men først er det viktig å si at KS nå jobber sent og tidlig for å bidra til en løsning på streiken lærerorganisasjonene har satt i gang, slik at barn og unge kan få det undervisningstilbudet de skal ha. KS har lagt fram et konkret forslag til løsning som kommer Utdanningsforbundet langt i møte.

Første spørsmål er hvorfor KS ikke anerkjenner Statistisk sentralbyrås (SSB) tall om lærerutdanning. Det er denne statistikken som viser at nær en av fem lærere ikke har vanlig lærerutdanning. Derfor mener Utdanningsforbundet det er «lærerkrise».

KS anerkjenner fullt ut SSBs statistikk. Men det Ottar Stordal og Silje Gran Aanensen ikke forteller, er at de aller fleste av lærerne som ikke har vanlig norsk lærerutdanning, de har annen faglig og pedagogisk utdanning som oppfyller kravene i opplæringsloven og dens forskrifter. Dette viser SSBs statistikk og det viser Utdanningsdirektoratets GSI-statistikk: 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kravene i lovverket.

Neste spørsmål er om lærerne har hatt en betydelig mindrelønnsutvikling de siste seks årene. Dette har vært en viktig debatt mellom KS og Utdanningsforbundet i dette lønnsoppgjøret. Vi er uenige om tallgrunnlaget.

Nå har Faktisk.no, som eies av store norske medier, laget en artikkel om denne uenigheten. Les her for en uavhengig gjennomgang av dette.

Ingen av tallene partene bruker er «feil» – de viser ulike ting. Tre uavhengige forskere konkluderer med at ingen av tallene er feil, og to av dem oppsummerer at tallene KS bruker er mest relevante.

KS bruker tallene fra kommunesektorens eget beregningsutvalg (TBSK), som alle partene er enige om. De viser at lærere ikke har vært lønnstapere alle de siste seks årene. De fikk mer enn andre i fjor, like mye i 2018 og i 2019 fikk barnehagelærere, som også er med i Utdanningsforbundet, et løft. Samlet for de siste seks årene har andre ansatte med høyere utdanning har hatt litt høyere lønnsvekst enn lærere. Dette er i hovedsak sykepleiere og annet helsepersonell som har fått større tillegg lokalt, og ikke i de sentrale KS-oppgjørene.

I årets lønnsoppgjør har alle andre enn lærerorganisasjonene ønsket å gi alle unge, nyutdannede et kraftig lønnsløft. Det kommer også mange lærere til gode.

Ottar Stordal og Silje Gran Aanensen gjentar i sitt innlegg påstander fra Utdanningsforbundet om at dette lønnsløftet bare betyr at «nyutdanna får sine egne penger … noen år tidligere.» Men dette er helt reelle lønnsøkninger, som vil koste kommunene ekstra penger, i år og i årene framover. Økt startlønn vil bidra til å rekruttere viktig kompetanse til kommunene – inkludert lærere.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.