Grimstad eier og driver en fotballklubb, og den heter Jerv! Den er like verdifull på folkemunne som enkens skjerv! Vi på Jerv heier og roper, og vi vandrer med freidig mot! Vi føler oss rene og klare, og vi har ingenting som er som sot! Det er herlig når Jerv vinner på Levermyr! Og da er mange interesserte, og de rundt klubbapparatet kryr!