Private barnehager får tilskudd til drift basert på hva kommunen bruker på sine egne barnehager. Etter hvert som kommunene får svakere økonomi, ser vi at flere kommuner nå velger å sommerstenge eller å ha kortere åpningstid i sine barnehager. Med slike sparingstiltak, vil heller ikke private barnehager kunne tilby foreldre sommeråpne barnehager fremover.

I Drammen kommune vurderer man å avvikle en pågående pilot med økt bemanning i barnehager, samt kutte åpningstiden. Vi frykter at flere kommuner vil følge etter.

Å korte ned åpningstiden vil kun være en kortsiktig løsning. Flere barnehager har en alvorlig bemanningssituasjon som bør kartlegges og jobbes grundig med for gode tiltak videre. Å korte ned åpningstiden går ut over fleksibiliteten for foreldrene og muligheten for sårbare barn til å være på den trygge arenaen barnehagen er. Vi ser at foreldrenes valgfrihet og fleksibilitet er truet med kortere åpningstider og stengte barnehager.

Vi vet at høykvalitetsbarnehager kan være avgjørende for at barn opplever en trygg og god oppvekst. Å kutte ned på dette tilbudet, er å sette starten av livs- og utdanningsløpet for innbyggerne våre på spill.