Kystjernbanen er løsningen på sammenkoblingen med Grenlandsbanen