Kystjernbanen er løsningen på sammenkoblingen med Grenlandsbanen

foto