Det medfører at en finner sprøytespisser i parker, bygg, og generelt steder en ikke skal møte på slike ting. Hvorfor? Jo, fordi rusavhengige ikke har steder de kan få utlevert rent utstyr og sette sprøyter. Skal ikke disse få lik verdighet som andre sårbare og syke?

Behandling og mennesker som blir rusfrie er selvsagt målet, men dette handler om en avhengighet og en sykdom ikke alle kommer seg ut av.

Aldri har jeg møtt på en ufin rusmisbruker, tvert om ser jeg på de som snille og fine folk. De fortjener verdighet til å ha et sted de ikke trenger å bli «tatt» om de skal sette sin daglige dose og ikke minst rent utstyr. Åpne brukerrom og dagtilbud for rusavhengige, med tilgang til helsepersonell og mulighet for å bytte brukte sprøyter i rene bør prioriteres. I Bergen og Oslo fungerer disse tilbudene godt for sårbare mennesker.

Om vi hadde et slikt rom i Kristiansand, hadde det gitt trygghet til både rusavhengige, og trygghet for oss andre ved at vi ikke må finne sprøyter der vi ikke skal. Ingen skal føle seg utenfor, redd eller føle seg mindre verdt fordi de har havnet på en sårbar vei i livet. Her skal vi ha rom til alle.

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Det er en av grunnene til at jeg stiller til valg for Venstre.