For det første så har vi aldri sagt at vi skal, ei heller vil, kutte alle tilskudd til kultur, snarere tvert imot. Det vi sier er at vi vil ha en kritisk gjennomgang av hvordan våre offentlige midler brukes, samt hvordan offentlige prosesser gjennomføres, spesielt i en tid hvor offentlige budsjetter ikke er store nok, og ikke engang rekker til å dekke samfunnets kjerneoppgaver innenfor helse, eldre, oppvekst og mestring. Det handler om prioriteringer.

Kultur er for oss i PP en svært viktig del av samfunnet, men vi påpeker at kultur er svært mye, og mye mer enn «finkultur» som for eksempel Kunstsilo på Silokaia. Kultur er idrett, musikk, kunst, fritidsklubber, tilskudd til alle organisasjoner foreninger og lag og mye mer, noe som vi gjennom vårt budsjett foreslo og tilgodeså med flere millioner.

Det gjøres en beregning på «hvor liten» betydning 2 millioner har i forhold til eldreomsorgen i Kristiansand. La oss først få si at PP ikke ønsket at Kunstsilo skulle få opptrapping av sitt tilskudd i det hele tatt, med andre ord vårt budsjett innebar ikke kun 2, men 4,1 millioner kroner lavere tilskudd til Kunstsilo per år enn budsjettene fra Ap, Høyre, SV, MDG, KrF, Sp, Folkelista/Sentrum med flere. PP mener med dette at tilskuddene som Kunstsilo får på mer enn 25 millioner kroner per år er mer enn nok.

At eldreomsorg koster penger, ja der er vi helt enige, men offentlige midler blir liksom ikke billigere eller endret dersom man forsøker å gjøre til dels store tall (for eksempel 2 millioner per år til finkultur) om til små tall (kun ca 2 institusjonsplasser per år). I våre øyne er 2 plasser mer enn ingen plasser, og faktisk gir dette så mye som rundt 750 dager på institusjon per år. Det er mye.

Det indikeres videre at all støtte til kultur skal stoppes, noe som vi ikke ønsker. Men dersom man for eksempel skulle omprioritert kun offentlige tilskudd til Kunstsilo, så ville dette (igjen basert på dine tall og hva Kunstsilo selv mener) gitt nærmere 13.000 ekstra institusjonsdager per år. På toppen kommer offentlige tilskudd til selve investeringen som ville gitt mer enn 130.000 ekstra institusjonsdager. I våre øyne er dette svært store tall, og burde absolutt være gjenstand for kritisk gjennomgang og trolig endret prioriteringer.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.