Er det ønske om makt (våpenmakt) slik at en kan styre verden, og få mer kontroll over verdens ressurser? Har vi mistet all tiltro til at samtaler (forhandlinger) kan løse problemer og kanskje rette opp i misforståelser?

Da krigen i Ukraina startet, fortalte vår statsminister at vi skulle sende hjelmer og medisinskutstyr m.v. som hjelp til Ukraina. Det var ikke snakk om våpen, og så vidt jeg husker var Erna Solberg enig med uttalelsen. Dette har blitt forandret underveis. Etter en ukes tid ble det snakk om å sende våpen, og de har økt i mengde og «tyngde», og de fleste, kanskje alle NATO-land, er med på dette. Det kan virke som de fleste NATO-land venter på signal fra USA før de går inn for levering av tyngre krigsmateriell (kampfly).

Hvorfor startet krigen, og hvordan kan krigen oppfattes sett fra russisk side?

Russland satte krav (stilet til USA) om at Ukraina ikke skulle bli medlem av NATO, og det må vel sees som et forståelig krav. (Tilsvarer kravet fra USA, og som de fikk gjennomslag for i forbindelse med Cubakrisa, og den gang ble freden reddet.)

Dersom Ukraina ble medlem av NATO, ville det gi mulighet for USA-baserte rakettbaser nær russisk grense, og Russlands marinebase på Krimhalvøya med kontroll over Svartehavet og tilgang til Middelhavet ville miste sin verdi.

Ser Russland dette som USA/NATO-angrep på sine viktige strategiske punkter, og at det kan true Russlands sikkerhet og forsvarsmulighet? Ja, ikke usannsynlig, og blir kanskje fra russisk side sett på som sin forsvarskrig? Da NATOS generalsekretær i et intervju (vist i NRK) poengterte at Ukraina skulle bli medlem av NATO, og tilbakemelding fra USA uteble, må det ha virket enormt provoserende, og håpløst med dialog. Krigen startet, og en må vel kunne si pga. at USA/NATO ville utvide/øke sitt «maktområde», og Russland ville beholde det som de hadde.

Krigen er grusom og brutal med enorme ødeleggelser og lidelser. Vi blir informert gjennom media, ikke minst NRK, og i alle tilfeller oppfatter jeg at Russland betraktes som den store stygge «bjørnen», og roten til alt ondt, men er det riktig?

Det har vært diskusjoner om sannhetsgehalten i uttalelser og reportasjer. NATOS generalsekretær konkluderte i et intervju med at dambruddet i Ukraina var Russlands verk. I en diskusjon på Dagsnytt 18 hersket der stor tvil om årsaken til dambruddet. Forvirrende?

NRK hadde en reportasje hvor hensikten var å finne svar på hvem som sto bak sprengningen av gassrørene mellom Russland og Tyskland. I reportasjen ble det lagt stor vekt på at Russland hadde stor aktivitet nær rørledningene før de ble sprengt, og at dette ga mulighet for å legge ned sprenglegemer. Kanskje årsaken til den russiske aktiviteten var mistanke om mulig ødeleggelse av rørgatene, og eventuelt finne noe uregelmessig?

Før krigen startet, stoppet USA legging av Nord Stream 2 ved hjelp av økonomiske sanksjoner mot rørleggingsskip/rederi. Hvorfor ble ikke denne saken analysert i NRK sin reportasje, og i en artikkel i Klassekampen 29.09.2022 ble det vist til en pressekonferanse hvor Biden, da han fikk spørsmål om stenging av gassrørene, svarte «Jeg lover deg, vi vil klare å gjøre det».

Hvordan påvirker krigen klima? All produksjon og all transport forbruker energi, og hva med gjenoppbygging av alt som er ødelagt? Jo, all krig og militær opprustning resulterer i et enormt energiforbruk, som igjen resulterer i store skadelige utslipp som forverrer verdens klimaproblem betydelig.

Glem heller ikke utslipp ved militærøvelser som skal vise hvor godt en er rustet, og hvor stor kapasitet en har.

Det kan virke som det er en «galskap» som herjer verden, hvor naboer blir gjort til fiender, og da må det rustes opp. Glemt er verdens største utfordring, temperaturøkning og globale klima-problemer.