Regiondirektøren gjør det i forbindelse med at kommunestyret på torsdag forlenget sitt standpunkt om å si nei til vindkraft i sin kommune.

I samme uke var ordfører Haraldstad med til Oslo for å protestere mot de høye strømprisene i sør.

Høyesen uttaler i den forbindelse følgende: «De kan godt reise til Oslo, men ikke for så å dra hjem og nekte å være med på dugnaden. Da har de misforstått kraftig. Dette fortjener relativt krass kritikk. Er det noe vi trenger så er det å utrede og kartlegge de negative og positive sidene.»

Høyesen – hvorfor skal det brukes tid og krefter på å utrede og kartlegge noe som en vet resultatet av på forhånd?

Evje og Hornnes kommune har i lang tid lagt til rette for utbygging av hytteområder. De ønsker å satse på hytteturisme og har i dag ca. 1700 hytter i kommunen.

Som hytteeier er jeg veldig glad for at vi har et kommunestyre med ryggrad og ikke minst moral og som sier: «Vi kan ikke først regulere og bygge ut et område med hytter og like etterpå sette opp vindmøller på tomta ved siden av».

Hytteområdet på Gautestad ble påbegynt i 1960-åra. De siste årene har det kommet mange nye hytter i området og kommunen har vært positive til nye reguleringsplaner.

De siste årene har det blitt utført et godt arbeid med å utvikle skiløyper i området. Dette er svært positivt for oss hytteeiere og for grunneier som har solgte hyttetomter. Det er velene som har bekostet opparbeidelsen av løypenettet og betaler Otra IL for kjøring av løyper.

Det er dette løypeområdet som grunneierne Leif Gautestad og Harald Aas, i samarbeid med Zephyr vil fylle med vindmøller. Det er dette vi hytteeiere er imot.

Hvordan ville det blitt reagert dersom det skulle etableres vindmøller på Hovden, tett inntil løypene på «Lundane» eller i «Markens»?» Dette er vår «Lundane» og vår «Markens».

Takk til kommunestyret i Evje og Hornnes kommune som sier nei til vindkraft og har moral til å opprettholde sitt vedtak.