Det er tydelig mange som ikke følger med i timen i denne saken. Det skrives om at det ikke er satt av nok penger på neste års budsjett til å reversere og dekke kostnadene. Er virkelig folk så lite opplyste at de ikke skjønner at den bevilgningen ikke skal på 2023-budsjettet da det ikke er reversering før i tidligst 2024 eller 2025 og derfor er det ikke bevilget penger enda. Men ta det helt med ro, pengene kommer når de trengs. Så vi gleder oss stort til å få Søgne tilbake takket være denne Regjeringen som lytter til folket og fornuften.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.