Energikriser oppstår ikke. De organiseres av kraftbransjen.