Jeg er utdannet lærer med praktiske og teoretiske fag. Har jobbet i skolen siden 1994 og har følgelig lang erfaring. Jeg flyttet til Kristiansand, har problem med å få jobb som lærer. Min erfaring betyr ingenting. For å få fast jobb i Kristiansand må en ha tre år sammenhengende arbeid i kommunen. Jeg har heller ikke hovedfagene matte, norsk og engelsk og blir da ikke vurdert blant søkerne.

Jeg føler at min utdannelse som lærer og min erfaring ikke betyr noen ting. I to år gikk jeg vikartimer. Jeg fikk jobb tre måneder av gangen. Nå har jeg sluttet som lærer og jobber med noe annet.

Det er trist at Utdanningsforbundet melder at det er lærermangel. Jeg vet at mange utdannede lærere ikke får jobb på grunn av at de mangler kompetansehevingen i hovedfagene. Hvorfor må alle ha utdannelse i alle de tre hovedfagene? Det er mange andre fag på skolen.

Det er trist at lang erfaring ikke har noe å si. En blir ikke nødvendigvis en god lærer av å ha mange vekttall.

Slutt å si at det er lærermangel.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.