Vi kjemper mot en kommunedirektør som gjør alt for å beholde kommunen (driver politikk som de egentlig ikke skal gjøre), ordførere som gjør alt i sin makt, bruker våre skattepenger på masse turer til Oslo osv i Kristiansands navn. Fvn har tatt parti fra 2016 og kjører på, Songdalen er bevisst holdt utenfor all diskusjon helt fram til just nå, nå er vi visst gode nok til å intervjue (med unntak av noen få jurnalister), så kom KRS-Avisen, alle håpte at nå fikk fvn en konkurrent og vi kunne få en avis som førte en nøytral kamp, men den gang ei, for en søppel-avis, den overlever ikke lenge i denne byen.

Alt i alt har det gått så langt at til å med på Stortinget, kaller de dette for Søgne- saken.

Så tenk på all den pengebruken som er brukt mot oss, vi må drive lotterier og ta penger av uføretrygdene og alderspensjonene og medlemmene har vært flinke å sponse oss, slik at vi har klart denne jobben med glans.

Så på toppen av det hele – man føler seg som David mot Goliat – så kommer Kristiansand kommune på banen i dag å sender ut en kortversjon fra Statsforvalterens utredning. Dette er ingen tilfeldigheter, dette er med å gjøre at oppfatninga av politikere er bare noen mennesker som kun tenker på seg sjøl og makt og penger (vi ser stadig eksempler på det i media) og sparke noen som nesten ligger nede. Lurer på hvem som har bevilget disse pengene til å få dette ut i posten til ca 115.000 innbyggere? Formannskapet? Ordføreren? Kommunedirektøren? Trodde pengene i kommunekassa var innbyggernes skatte- og avgiftspenger, statstilskudd, som skal brukes til beste for kommunens innbyggere?

Det kommunen kanskje ikke hadde regnet med, er vel at denne handlinga gjør vel at Folket står opp og sammen, og stemmer Kristiansand ned og hjem.

Velgere – tenk litt på hvorledes de fleste politikere behandler innbyggerne i kommunen vår, og forvalter skattepengene våre?