Heller ikke trenger vi synsere som veier for og imot, alt etter hvem de vil tekkes og hva de har fordeler av. 15 år med minst to uker av sommeren ødelagt er ingen bagatell.

«Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.»