Elevene kan da enten velge å ikke ha med seg mobiltelefon, eller levere denne inn på morgenen og hente den ved skoledagens slutt. Elever med medisinske behov, eks. diabetes med blodsukkermåling på egen app, vil unntas fra forbudet.

Bakgrunnen for at det innføres et felles forbud er erfaringer høstet fra skoler som allerede praktiserer et forbud. Tilbakemeldinger fra skolene forteller om redusert uro, færre distraksjoner, økt sosial aktivitet i pauser, bedre læring og et selvfølgelig bortfall av digital mobbing, digitale trusler, samkjøring av skulking og andre uønskede aktiviteter som foregår via mobilen.

En reportasje i Fædrelandsvennens om enkelte foresatte som nekter å respektere et forbud er dessverre også et symptom på et dypere problem i skolen. Nemlig at noen foresatte ikke godtar at et felles regelverk skal gjelde nettopp deres barn. Denne gruppen foresatte som krever særbehandling av egne barn og ikke vil forholde seg til et felles regelverk virker også å være økende i antall. Til nå har nok skolene i alt for stor grad lagt til rette for at denne gruppen har blitt hørt og har fått unntak fra et felles regelverk. Det er nå på tide at skolen tar makten tilbake og sier tydelig fra om hva som kreves av alle som skal være elever i skolen, og at det forventes at de foresatte skal støtte skolene i dette.

Hvis vi skal få til en skole som gir god læring og fungerer godt for elever og ansatte, så er vi helt avhengig av at det er et et felles regelverk som håndheves av de ansatte og som både elever og foresatte respekterer. Alternativet er en kaotisk skole, hvor de som ikke vil forholde seg til et felles reglement definerer hva som er tillatt og ikke-tillatt. Slik kan vi ikke ha det. Så til dere foresatte, ikke motarbeid skolenes ordensreglement, men støtt skolene slik at de kan gi deres barn en god opplæring og en trygg skolehverdag.