Det tjener Fædrelandsvennen til stor ære at vi lørdag 17/2 fikk hele fire innlegg som balanserte den ensidige kritikk og demoniseringen som Israel er utsatt for. Først stor takk for kronikken til Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein, den var glitrende. Dernest Bjarte Bjellås i MIFF, Roar Pettersen og Roar Tufteland. Hadde disse stemmene kommet frem i våre mainstream media ville demoniseringen av landet Israel, og jøden, hatt adskillig trangere kår.