Det bygges broer, gang/sykkelveier, rundkjøringer og gater etc. selv uten byvekstavtale. De har også et kollektivtilbud som fungerer godt for innbyggerne.

Staten tildeler belønningsmidler selv om det ikke inngås byvekstavtaler. Se til Arendal. Der ønsket ikke flertallet i bystyret en byvekstavtale. De har et godt kollektivtilbud, gang- og sykkelveier og i tillegg ferjeavganger til Hisøy og Tromøy hver 30. minutt i tidsrommet fra kl. 0600 til 0030.

I Drammen var det stor motstand fra befolkningen for en byvekstavtale. Flertallet syntes ulempene/kostnadene for den enkelte var større enn gevinsten ved avtalen. På grunn av motstanden i befolkningen sa bystyret i Drammen et klart nei til en byvekstavtale.

Hvorfor kartlegger ikke politikerne stemningen blant befolkningen vedrørende byvekstavtalen? Bilistene skal tross alt betale 76 prosent av byvekstpakken. Stat, kommune og fylke kun 24 prosent. Mange bilister får en kostnad med gyldig avtale og bombrikke på kr. 15.360- for ett kalenderår. Barnefamilier som er avhengig av to biler, får en kostnad på over 30.000. Dette regnestykket er dagens pris. Hvis det ikke oppnås nullvekst i trafikken vil selvfølgelig politikere øke bomavgiften.

I 2024 skal staten kreve inn rundt 53,5 milliarder i bilavgifter. Vi betaler CO2-avgift, engangsavgift, merverdiavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift, veibruksavgift og elavgift ved lading av elbiler. I tillegg betaler bilistene parkeringsavgift og bompenger. Mange bilister synes nå at de blir belastet mer enn nok med avgifter og bompenger allerede før 10 nye bomstasjoner bygges. Det må ikke underkommuniseres at Statens vegvesen allerede har krevd inn bompenger i Kristiansand i 30 år.

En undersøkelse viste at hver fjerde sørlending opplever at det er vanskelig å få pengene til å strekke til. Flere opplever psykiske plager og mindre tilfredshet med livet. Bidraget fra flertallet i bystyret i Kristiansand er vedtak om en sterk økning av bompenger i nye 15 år, med stor usikkerhet om kostnadene til planlagte prosjekter.

Forhandlingene med staten har ikke startet opp. Det må fortsatt være mulig å skrinlegge hele byvekstavtalen. Kommunale bevilgninger, støtte fra fylket, belønningsmidler fra staten og bompengeinntekter i 30 år burde være tilstrekkelig for å løse oppgavene i regionen, selv uten en byvekstavtale.