En tømmertransportbil med last er på 60 tonn, har 30 hjul som hver får et trykk på 2 tonn. Altså 30 Teslaer (den minste veier 1850 kg). Da skjønner en sammenhengen mellom forbruk, tidsforbruk og forurensning:

Vei med stigning maks 3 prosent og ikke minst svak kurveprofil, samt at en kan ligge i en kjørebane der jevn fart kan holdes.

Tar en utgangspunkt i et snitt på 40 tonn pr bil (tungtransport), og en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 15.000, samt 20 prosent tyngre kjøretøyer, gis en daglig forflytning på 120.000 tonn.

Pr år blir dette til i underkant av 44 millioner tonn (22 år = 1 milliard tonn). Ved en slik visualisering av forholdene åpenbarer gevinsten seg ved å bygge motorvei etter 130 km/t-standard: 3 prosent stigning og slak kurveradie.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.