I hele fylket er det mange engasjerte mennesker som ikke får betalt for alle timene de bruker på politikk. Fylkestingsrepresentantene er blant de heldige på Agder som får godtgjørelse for innsatsen de legger ned. Det er mye sakspapirer og mange møter, og lokalpolitikere gjør en viktig jobb. Men å nok en gang øke lønningene er ikke noe vi vil være med på.

Dessverre ser det ikke ut som mange politiske partier er enige med oss. Fædrelandsvennen skriver den 14. desember at en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra SV, SP, Pensjonistpartiet, Venstre og Frp foreslår å øke utgiftene til politikerlønninger med en halv million kroner hvert år fremover. Det mener vi heller må brukes på innbyggerne våre.

Vi kan ikke tillate politikerne å øke sine egne lønninger i en tid der flere og flere sliter økonomisk. Når folk sliter så mye som nå er det usmakelig å i det hele tatt foreslå økt godtgjørelse på fylkestinget. Vi håper Arbeiderpartiet slår hardt ned på dette forslaget og heller velger å bruke disse pengene på å utvikle våre fylkeskommunale velferdstilbud!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.