Regjeringen øker barnetrygden for småbarnsfamiliene