Det er godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg som avvikles. Regjeringen vil fortsatt bruke private og ideelle leverandører av helsetjenester. Men samarbeidet med disse skal bli gjort gjennom faste avtaler som gir forutsigbarhet både for de offentlige sykehusene og leverandørene. Dette må Oda Oline Omdal (Agder Høyre) ha klart for seg.

Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fortsatt kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som den offentlige helsetjenesten har gjort avtaler med. Vi vil ikke fjerne pasientene sin rett til å velge behandlingssted. Det gjelder hele landet – også behandlingssteder som er utenfor egen helseregion.

Pasienter som allerede får behandling hos en fritt behandlingsvalg-leverandør kan fortsette denne behandlingen i inntil et år etter at ordningen blir avviklet. Mange av leverandørene har også avtaler med sykehusene allerede. De vil fortsatt være tilgjengelige for pasientene.

Alle pasienter og pårørende skal være trygge på at det finnes et tilbud for dem – også etter avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.