Og i utallige debattinnlegg ser jeg tydelig to utfordringer satt opp mot hverandre. Det er spenningen mellom kostnaden ved å drive små kommuner, mot grad av lokal selvbestemmelse. Er det det debatten skal handle om? Kostnader ved lokalpolitikk og hvor lokal den trenger å være?

Jeg har hørt politikere snakke om å avskaffe hele kommune- og fylkesordningen i Norge til fordel for bare stat. Dette ville utvilsomt vært det billigste alternativet i kroner, men ville nok ha gjort at mange lokale interesser ikke hadde blitt hørt. Og da tenker jeg at omkostningene i det lange løp faktisk hadde blitt høyere. Det kunne også blitt «fylkesstyrt»-demokrati, men fortsatt hadde det blitt vel utfordrende å bli hørt. Opplevelsen av å kunne bli hørt er viktig her. Og spørsmålet er om vi har tro på at en stor administrasjon i Kristiansand vil kunne høre på lokale ønsker.

Her jeg sitter i Finsland er det over tre mil inn til rådhuset, og med stor sjanse for at vårt område ikke får inn noen representanter inn i bystyret neste periode. Da forstår jeg det når flere ser på avstemningen om løsrivelse som kampen for å ha et lokaldemokrati overhodet. Noen kritiske røster sier også at navnet «bystyre» forteller hvem de er til for.

Klarer Kristiansand kommune å la folk her lokalt bli hørt? Bystyret i Kristiansand har nå med våre stemmer vedtatt å innføre lokale bydelsutvalg, og det er et tydelig skritt i retning av å la lokale folk få komme til orde med sine synspunkter i en større kommune. Og det viser at det er tro på at det er mulig med god innbyggerdialog, selv i en større enhet.

Jeg undres også på om en eventuell ny Songdalen kommune vil måtte la seg tvinge av svært trange økonomiske rammer og et utall interkommunale samarbeidsavtaler, slik at den kommunale selvråderetten i praksis blir veldig begrenset. Da hjelper det lite å ha egen kommune. Vi så tendensene til det i den forrige perioden. Og jeg betviler at dette vil bli bedre i løpet av de årene som kommer.

Nå framover mot valget kommer kampen trolig til å spisse seg til, og jeg tror at prosessen har kommet for langt til at det er mulig å tenke seg noe annet enn en folkeavstemming. Så jeg håper derfor inderlig at vi kan samles om avstemningens avgjørelse, og avslutte diskusjonen, uansett utfall, og legge saken om kommuneinndeling død. Godt valg.

Vi trenger det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.