Tallene er klare; Kvinner tjener 87.6% av mannens inntekt, og vi er ikke likestilt! Hva er egentlig grunnen til dette?

Èn av grunnene er at arbeidsmarkedet vårt fortsatt kjønnsdelt. Det er fortsatt kvinner som dominerer i helsevesenet, oppvekst, og i butikk. Dessverre er dette også yrker som blir mindre verdsatt enn mannsdominerte yrker, og det er yrker der det er mer deltidsstillinger sammenlignet med mannsdominerte yrker som tekniske yrker, håndverkeryrker og yrker i primærnæring. Og deltid gir kvinner mindre økonomisk selvstendighet og dårligere pensjonsopptjening.

Nå er det nok noen som vil si at dette er individuelle valg, men er det egentlig det..? Vi må erkjenne At det er noen strukturer i samfunnet som opprettholder de systematiske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Vi kan ikke lenger godta at kvinners arbeidsinnsats systematisk lønnes lavere enn manns arbeidsinnsats, vi er likeverdige deltakere i arbeidslivet og lønn kan ikke settes med bakgrunn av kjønn!

Kan vi skape endring? Ja! For det første må vi framsnakke kvinnedominerte yrker mer, og erkjenne at de er grunnmuren i samfunnet vårt likestilt med mannsdominerte yrker. Vi må også innføre en heltidskultur som forebygger ufrivillig deltid, og erkjenne at det også er noen samfunns strukturer som tvinger kvinner ufrivillig inn i deltid. For da kan vi skape gode likestilte endringer!