Det å forholde seg til den informasjon som finnes via internett krever mye av oss, og det å kunne orientere seg i mylderet vil være en stor fordel.

Mange er kjent med data og hvordan vi bruker det. Bruk av internett og tjenester som verdensveven (WWW) og det å kunne beherske e-post er en viktig basiskompetanse. De negative konsekvensene for den eldre delen av befolkningen er at de kommer dårligst ut. Grupper med de dårligste digitale ferdighetene har ikke endret seg i senere år, konsekvensen av ikke å være e-borger blir større.

Seniornett og Pensjonistforbundet arrangerer kurs for seniorer, deltakere lærer å innstille nettbrett og telefoner til eget bruk. Flere medborgere, seniorer og andre bruker fortsatt skranketjenester. De som benytter seg av nettjenester, både privat og offentlig, har fordeler når det gjelder lenger innleveringsfrister, rimeligere billetter og lavere gebyr og flere andre ting.

Utestenges pensjonister fra samfunnsdeltakelse ved å ikke være på nett? Bruker pensjonister offentlige tjenester på nett til å utføre sine rettigheter og plikter i samfunnet? Bruker pensjonistene internett meningsfylt?

På nettsiden forskning.no fortelles det at norske eldre er storforbrukere av internett, i alderen 80 til 100 er det over 40 prosent som sier de bruker internett daglig. Sammenlignet med andre europeiske land er internettbruk blant eldre i Norge høy. Det å lese nettavisen og følge med på egen økonomi gir en god mestringsfølelse.

Vi lever i et informasjonssamfunn, utvalg av medier gir oss mulighet til å delta i debatter, få viktig informasjon og underholdning. Det skaper en utfordring å finne kvalitetssikret og brukervennlig informasjon, samtidig er det vanskelig å avsløre falsk informasjon på nett.

De fleste i dag eier en personlig datamaskin, og flere apparater/enheter vi omgir oss med er tilknyttet nett. Det er viktig å bli kjent med sin enhet, repetere det en trenger å gjøre, som alle ting glemmes det fort om det ikke holdes vedlike. Ikke vær redd for tastene, ikke være redd for å søke.

En svært vanlig måte å håndtere digitale løsninger man ikke mestrer, eller er usikker på om man mestrer, er å få hjelp av familie, eventuelt partner. Det kan være individuelle forskjeller og litt ulikt på hvor komfortable man er med å hjelpe og bli hjulpet av barn, barnebarn.

Data er kjent for mange, men hva betyr det egentlig? Den enkle forklaringen er at data er informasjon, alt fra tekst, tall, til lyd og bilde. Det gjør det mulig for brukeren å utforske og få en bedre opplevelse. Det blir også kaldt «det nye gullet».

Skylagring av bilder, filer og dokumenter gir brukeren sikker og trygg tilgang til å laste opp, hente bilder, filer gjennom en brukerkonto. Et alternativ til lagring på engen enhet.

Det digitale er overalt. La oss være helt ærlige, det er de færreste av oss som helt forstår hvordan det fungerer. Alt dette med data, programmering, algoritmer. Det virker uforståelig og overveldende.

Algoritme er en nøyaktig beskrevet fremgangsmåte som ikke kan tolkes feil. I matematikk og informatikk er algoritme en beskrivelse av en serie oppgaver som utføres for å løse oppgaver. En datamaskin, smarttelefon og andre digitale enheter gjør oppgaver raskt med store tall og kan derfor også behandle ord og informasjon. Søk på Facebook, anbefalinger på Netflix, Amazon og Google, søk om miljø, politikk, militær, alle styres av algoritmer.

E-borgeres tjenester som reise, helse, sosiale medier er algoritmestyrte. Facebook-algoritmer gjør flere millioner beregninger for å avgjør hvilke mediene som kommer i nyhetsstrømmen. Dette bare for å få mest mulig oppmerksomhet fra brukeren, som for eksempel legger igjen hva de leser, hva de liker, hva de kommenterer. Som da avgjør hva slags reklame, innlegg, brukeren er interessert i. Kan algoritmer fange opp ting brukeren skjuler, både for seg selv og andre? Er det et mønster i søkene brukeren ikke er klar over?

Å gå «ut i verden» på internett er grunnleggende. Nettbanken er kanskje det en først lærer/trenger, fra App Store/PlayButikk hentes de Apper en ønsker. Yr, for å se været, Google for å søke, YouTube for video, film, musikk, Finn.no, for å handle, Google oversetter er en støtte når en skriver på andre språk. Kamera og bilde Apper er viktig. Google Chrome er en App der faner, bokmerker, leselister samles i tillegg til søk.

Vær nysgjerrig og forsiktig på internett, det er mye glede å hente, men dessverre også leie ting om en «trør feil».