Jeg vet ikke hva som skjedde i redaksjonen i Fædrelandsvennens lørdag den 24. september, ei heller hvilken begrepsbevissthet monopolavisen har – det må de svare for sjøl.

Jeg lurer på om de rusavhengige betyr noe annet for FVN, enn stempling og opprettholdelse av stereotypier.

Stempling er negativt for dem som blir stemplet og stigmatisert, og kan fremkalle og/eller forsterke tendensen til avvik, slik at andres negative holdninger blir av betydning for at avvik oppstår, heter det i Store Norske Leksikon.

Og idet mennesker blir karakterisert som utfordringen man har, lyser det rødt.

Artikkelen handler om fotografer med en fantastisk milepælsutstilling i domkirka.

Men kultursaker får færre klikk i FVN. Dette vet vi. Derfor sikres klikkene i tittel med sosialpornografiske de rusavhengige?

Det er gammelt nytt at rus i de fleste tilfeller henger sammen med psykisk helse. Det er velkjent at man ikke er sine utfordringer.

Diagnoser hva angår psykisk helse har aldri vært eksisterende i større omfang enn hva det er i dag, og diagnoser må som kjent til for medisinering. Medisineringens hensikt er å døyve symptomer slik at mennesket kan fungere bedre i hverdagen, mestre daglige gjøremål, og hvis man er frisk nok – mestre lønnet arbeid.

La oss si at «Kari» som er lærer, har de siste 10 årene blitt forskrevet benzodiazepiner og Imovane av fastlegen, og er avhengig av disse for å kunne mestre dagligdagse gjøremål og jobbhverdagen. Og hun tar seg et par knerter mot nervene før hun går på vennetreffet hver fredag, for å klare å stille opp.

Hva vil mediene kalle henne for i et case-intervju, lurer jeg på.

Vi er mennesker, ikke utfordringene våre.

Begrepet de rusavhengige blir oftest hørt i sammenhenger der alminnelige folk i gata prater i umiddelbare situasjoner, og ikke velger orda sine med omhu. Enkelte korrigerer seg selv, og lurer på hva de skal si og hvilke begreper de bør bruke.

Den alminnelige personen i gata har dog ikke ansvar for at man skal være varsomme ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende, som ført i Vær Varsom Plakaten for redaksjonelle medier.

Den redaksjonsstyrte monopolavisen er ikke den alminnelige personen i gata. Den har voldsom definisjonsmakt. Desto styggere blir stemplingen.

Det er synd at forholdet som her kritiseres skjer i monopolavisen, ikke er den eneste forekomsten av lignende stigmatisering i media.

Dette handler ikke om å sensurere kilder som bruker stigmatiserende begreper, men om bevisst journalistisk håndverk.

Dette handler ikke om at redaksjonsstyrte medier ikke kan bruke begrep om rusmiddelavhengighet, eller rusrelaterte utfordringer. Det handler om å være varsom og begrepsbevisst.

Det er nemlig ikke medienes oppgave å opprettholde stereotypier og undergrave rusproblematikkens omfang og nyanser til fordel for billige knep. Tvert imot.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.