Det er mye kunnskap ute på landsbygdas gårder, de har også vært kulturbærere – slik at vi ikke ble et uland på mange vis. Stalin utraderte millioner av bønder, det ble det alvorlig sult av! Vi steller oss slik her nå også at sulten vil banke på døra vår. Mat og dets produksjonsenheter må holdes vedlike inkludert grøftesystemer og jorda – over tid og med store nok arealer. Det tar 30 år å etablere et land- og sjøforsvar i Norge, sier generaler.

Da kan vi ikke knekke dem økonomisk som lagrer og foredler maten heller, der strømmen ble lagt på børs og prisene spiser opp bunnlinja! I tillegg vil ikke staten bruke sitt forhandlingsrom til å få prisene ned og ei heller passe nok på vannkraftmagasinenes fyllingsgrad. Strømprisen driver mye av inflasjonen som igjen driver renta.

En gass- og oljenasjon som priser drivstoffet godt mot 30 kr literen – gjør heller ikke det de kunne!

Statens folk er totalt uansvarlige, vi har ikke matlagre, strømprisen er ute av kontroll, drivstoffpriser knekker flere næringer, matprodusentene tynes igjen og igjen – spesielt i mai hvert år – dette er oppskriften på å utarme også Ola og Kari Nordmann.

«Så snakker de om klimakrise», sa en som brøyta meterne med snø her om dagen. Jeg vil legge til at om verden tok på alvor sin nedslaktning av skog, og fikk re-skoget mye av den skaden som er gjort (det er fullt mulig med rette fokus!), ville vindsystemer, ulik erosjon, temperaturer o.l. kommet på plass igjen. Den norske bonden økte skogvolumet i Norge fra ca 1910 til i dag med ca 250-300 prosent!

Folk må alvorlig kreve at staten handler, vi trenger akutt nasjonale matlagre, slik vi hadde til 2003!

Produksjon av mat er ikke som annen næringsdrift – det er mat til deg og meg, produsert under åpen himmel med all risikoen. Uten mat stopper alt og vi dør. Uten nok strøm stopper mye og mange fryser ihjel.

Be Stortinget vedta 12 mnd. beredskapslagre av mat, drivstofflagre på gårdsnivå, lagre av viktige reservedeler, å få ned strømprisen til levelig nivå, og drivstoffprisen betydelig ned, et levelig sikkerhetsnett når det går galt ute på jordet. Bruk midler fra «det grønne skiftet» – det er alvor nå!