Dette er overskriften til en god og balansert framstilling av sjefredaktør Ljøstad (Fvn 25.06). At vedtak i Songdalen har blitt «misforstått» er helt opplagt. Men misforståelsen har ikke kommet av seg selv.

Fylkesmannen ga sin tilråding datert 28.09.2016. Den er et dokument på 13 sider med vedlegg. Til sammen 72 sider. Vedlegg side 20-22 handler om Songdalen. Her er det ting som kan tyde på at «djevelen ligger i detaljene». Fylkesmannen skriver blant annet: «Etter nei-flertallet i folkeavstemningen fattet kommunestyret i Songdalen dette avsluttende vedtaket 22. juni 2016.…»

Så siterer han vedtaket, som har flere punkt. Her er de to første:

«1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.

2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31. august igjen med K1.»

Nå vet vi hvordan det gikk. Den politiske prosessen førte ikke fram. Songdalen står igjen med K1. Fylkesmannen har en oversikt over de frivillige resultatene. Her er Kristiansand, Søgne og Songdalen ført opp under overskriften: «Sammenslåinger/drøftinger hvor det er to ja og ett nei». Og Fylkesmannen skriver: «Songdalens ja forutsetter at Søgne også blir med, men Søgne sa nei.»

Fylkesmannen må jo ha vært helt klar over at hos oss er det da to nei og ett ja. Så snur han det hele på hodet og putter oss under den helt motsatte overskriften: To ja og ett nei. Forstå det den som kan.

I Stortinget er det representanter som sikkert har gode ferdigheter når det gjelder å lese. Kanskje de også har gode ferdigheter når det gjelder å forstå det de leser? Høyre, Frp og Venstre mener at én kommune ikke skal hindre de andre i å slå seg sammen. Men det er jo ikke slik det er. Til tross for dette, velger Høyre, Frp og Venstre likevel tvangssammenslåing. Uvisst av hvilken grunn.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.