Vi i anleggbransjen jobber dag og natt

Ser vi et fjell, må det straks legges flatt

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er en stein, den må gjøres til grus

I trærne hopper ekorn og fugl bygger rede

Slik vil de fortsette til skogen ligger nede

På bakken klukker bekken, her vokser lyng og sopp

Under er steinene som vi må grave opp

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er en ås, den må gjøres til grus

På havet seiler skipene med last av stein og sand

På dypet svømmer torsken og spør: Går dette an?

Ordføreren på kaia i sin flotte drakt

synes det er gjevt med slik en lønnsom frakt

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er et fjell, det må gjøres til grus

Vi er i anleggsbransjen og sprenger i natur

Og fremmer med det en nødvendig klimakur

Det er så mange viker vi kan stilne skogens sus

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues