Den som må ta bussen fordi familien ikke har råd til bil, skriver ikke om det i avisen. 15-åringen som mister undervisning på Knuden, fordi mor må ha bilen på kveldsvakt, snakker heller ikke høyt om det. Talent kjenner ingen inntektsgrenser.

Bystyret valgte bevisst å prioritere beliggenhet fremfor tilgjengelighet, da det skulle bygges kulturbygg til drøye 2,7 milliarder kroner (Kilden 1,683 milliarder, Kunstsilo 710 millioner, Knuden kulturskole 338 millioner, kilde: Fvn.no). Det er en selvfølgelighet at bussen går helt fram til en offentlig storsatsing som dette. Silokaia er 1 km unna nærmeste busstopp.

De som bestemmer må ikke ta bussen. Grunnet tverrpolitisk enighet om plasseringen langt unna kollektivaksen, har buss til Silokaia vært et ikke-tema i den offentlige debatten.

Institusjonene og de politiske partiers prinsipp- og partiprogrammer beskriver betydningen av at alle skal få være med i fellesskapet, og få like muligheter. I det følgende kommer sitater fra et utvalg av disse:

«Offentlige institusjoner og tjenester skal fremme likeverdige muligheter for alle». (Høyres prinsipprogram fra 2019 under overskriften «Muligheter for alle»)

«Mennesket har også kulturelle behov som dekkes gjennom ulike fellesskap. Et aktivt kulturliv legger grunnlaget for et samfunn preget av trygghet, identitet og livskvalitet.» (KrFs prinsipprogram 2023 under overskriften «Fellesskap»)

«Målet med kulturpolitikken er derfor å spre makt og gi flere mulighet til å oppleve og delta i kunst- og kulturlivet.» (SVs prinsipprogram 2023-27 under overskriften «Demokrati»)

«Senke tersklene for deltakelse slik at flere, særlig barn og unge, får mulighet til å delta i kulturaktiviteter.(…..) Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet.» (Arbeiderpartiets Partiprogram 2021-2025 under overskriften «en kultur og leve av og for»)

Slik vil vi ha det: Knuden er en åpen og inkluderende arena som har plass til alle.

Slik gjør vi det: Knuden er en åpen og inkluderende arena som har plass til alle. Skape et tilbud som er tilgjengelig uavhengig av bosted og økonomi, og der alle – uansett bakgrunn og funksjonsnivå – føler seg velkomne. (Alle skal med! Strategi for Knuden – Kristiansand kulturskole 2022-2029)

«Kunstsilo har som mål å bli et av verdens beste museer for barn og unge.» (Kunstsilos barn- og ungeprosjekt)

De vet alle hvordan de vil ha det. Her er det vær så god «plukk og miks» til åpningstalene for Kunstsilo.

Uten buss til Silokaia blir det for mange tomme ord uten innhold. Bløtkake med for mye krem er så godt at man blir kvalm av det.

Alle tre K-er på «kulturkaia» ønsker høyere besøkstall.

«Kunstsilo vil bringe folket til kunsten…» (Kunstsilo.no).

Et godt busstilbud til Camilla Colletts plass vil bidra til det.

Kultur- og likestillingsdepartementet godkjenner den statlige driftsstøtten. Er departementet informert om 1 kilometers avstand til nærmeste busstopp? Er et, i praksis, fravær av busstilbud til Kilden, Knuden og Kunstsilo, helt uten betydning?

Overordnete mål for regjeringens kultur- og likestillingspolitikk er:

«... at mulighetene for deltakelse skal ikke defineres av forhold som sosial bakgrunn, økonomi,(…..) Alle skal kunne ha gleden av kultur- og idrettsopplevelser. Derfor bygger regjeringen videre på fellesskapsløsningene i den norske modellen. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor. (kilde: Regjeringen.no St.prp.1, 2022-2023, Statsbudsjettet).

Institusjonene klarer verken å oppfylle egne eller regjeringens målsetting med 1 km til bussen. Alle får ikke være med. Over 10 år etter åpningen av Kilden går fremdeles ikke bussen dit. Og jeg har ikke nevnt klima- og miljøaspektet.

I Samuel Becketts berømte teaterstykke «Mens vi venter på Godot», kretser handlingen rundt to menn som venter på en Herr Godot som aldri kommer. Stykket kalles for det absurde teaters gjennombrudd. Vi som venter på bussen på Silokaia er med i fortsettelsen.