Mange forbinder eksport med fisk, olje og gass. Men reiseliv er også eksport fordi mange hundre tusen utlendinger bruker penger i Norge hvert år, og et økende antall nordmenn ferierer i eget land. «Hele Norge eksporterer» er regjeringens eksportsatsing. Målet er å øke eksportinntektene med 50 prosent innen 2030, utenom olje og gass. For å klare dette skal regjeringen identifisere 5-10 næringer med stort eksportpotensial, som man skal satse på i årene fremover. Vi mener at reiselivsnæringen – og campingbransjen – bør være en av disse.

Ifølge SSB økte eksportinntektene fra reiselivet med 46 prosent fra 2014 til 2019. Menon anslår videre vekst på ca. 3-4 prosent årlig mot 2030. Det vil gi en samlet reiselivseksport på ca. 90 milliarder kroner. I 2022 var det 8,4 millioner overnattinger på norske campingplasser, en økning på 4,6 prosent fra 2021. 2,6 millioner av disse var fra utlendinger. Ifølge NHO Reiselivs campingundersøkelse svarer over halvparten av de spurte at de har hatt en økning i utenlandske gjester de siste 10 årene. 1 av 4 forventer også en økning i år.

Reiseliv er også eksport fordi mange hundre tusen utlendinger bruker penger i Norge hvert år.

En forutsetning for vekst er at den er bærekraftig. Vi ønsker turister med lavt klimaavtrykk og som bidrar til lokal verdiskaping. Bærekraft er en av flere trender som spiller på lag med camping som ferieform. De fleste gjestene kommer fra nærmarkeder og blir boende over lengre tid. Turistene søker seg til steder med gode verdier, der vertskapet tar vare på natur og miljø. Ønske om å være aktiv, og å finne kortreiste opplevelser som oppleves meningsfulle er også viktigere nå enn før. Den «nye luksusen» er å overnatte på et sted omgitt av fantastisk natur, stillhet og ren luft. Dette er trender som vil være campingferiens unike fortrinn i årene fremover.

Reiselivet bidrar også til lokal verdiskaping. På Moysand jobber det ca. 40 ungdommer på sommeren, og over 1500 gjester bruker daglig butikker, restauranter og aktiviteter i nærområdet mens de bor hos oss.

Det går mot valg og vi trenger politikere som ser denne verdien i næringen. For campingbransjen er det viktig at ikke kommunen selv konkurrerer med private campingbedrifter. Det er tilfeller der kommunen driver campingplasser og bobilparkering. Vi ønsker at partiene skal vedta i programmene at de aktivt vil samarbeide med reiselivsnæringen – ikke konkurrere om de samme gjestene. At de kommunale tilsynene følger opp veiledningsplikten, og at bedrifter som har vist at de opptrer i tråd med lovverket, blir kontrollert sjeldnere, er også viktig.

I fremtiden kan vi ikke lene oss på eksportinntekter fra olje og gass som før. Da må vi bygge opp de næringene som har vekstpotensial for eksport. Det har reiselivet. Nå går vi mot høysesong for norsk reiseliv. Både kommunepolitikere og regjeringen har god grunn til å ta imot de utenlandske gjestene med åpne armer.

Innlegget er forkortet. Red.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.