Arbeiderpartiet ser ting i sammenheng og har derfor satset systematisk på prosjekter som hjelper folk til å komme inn i fast arbeid. Et av disse prosjektene er Kristiansands kommunes prosjekt bygg- og vedlikehold.

Resultatet av arbeidet i dette prosjektet er oppløftende. I alt har 41 personer vært en del av prosjektet siden høsten 2020. Frem til nå er 28 deltagere skrevet ut av prosjektet, 7 av disse er i lønnet arbeid, 1 er inne i utdanning, 4 stykker er innen eksterne læreløp og 2 stk i internt kommunalt lærerløp.

Samlet resultat med overgang til arbeid/utdanning er over 50 prosent. 12 deltagere vil etter alt å dømme fortsatt gått på sosialhjelp og representerer nå en årlig innsparing for kommunen på kr. 120.000, - pr. år pr. deltager. Arbeidet som utføres er også en besparelse, vedlikeholdets arbeid som utføres på kommunal bygningsmassen er avgjørende for å opprettholde standarden på disse boligene. I dag er det 13 deltagere i prosjektet.

Tenk dere hva dette betyr for den enkelte av disse. De kommer i arbeid inn i et fellesskap og en god følelse av at de nå kan forsørge seg selv. De får et helt nytt liv og leve.

Tenk dere hva dette betyr for foreldrene til disse nye arbeidstakerne.

Tenk dere hva dette betyr for besteforeldre til disse nye arbeidstakerne. Og om de fortsatt har oldeforeldre, ja så vil også de være stolte av sine flotte oldebarn.

Summen av mennesker som ser at et familiemedlem får livet på plass, blir så ufattelig mange. Mange flere enn disse 28 som kommer i arbeid eller utdanning gjennom kommunens satsing på flere i arbeid.

Jo folkens, det har noe å si hvem som styrer byen vår.