Lokalene er i dag leid ut til «Åpent Hus», et tilbud til mennesker i en krevende livssituasjon. Rundt 200 personer er innom hver uke, og der kan de få mat, klær, norskopplæring og aktiviteter. Arbeidet gjøres uten å belaste kommunens lønnsbudsjett.

Enhetsleder Per-Christian Nygård forklarer at huset selges fordi kommunen har rutiner for å selge bygninger som ikke dekker interne behov i kommunen. Han sier «Jeg tenker at det er et godt tilbud som gis, og jeg håper det kan bli videreført. Vi må forholde oss til lover og regler.»

Vi må forholde oss til regler! Ja, må vi det? En vis mann sa en gang: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.» Med andre ord: Reglene skal være der for å verne innbyggerne, ikke for å gjøre livet vanskelig for dem. Det er ikke reglene som skal styre oss, det er vi som skal styre reglene. Når regler og påbud åpenbart er i strid med sunn fornuft, trivsel og menneskers trygghet, da er det noe galt med reglene. Da skal vi ikke følge reglene, vi skal forandre dem. Den som ser og opplever at reglene han forvalter ikke er gode, bør sende signaler om dette videre i det systemet han representerer. Jeg forventer av en enhetsleder at han er seg dette ansvaret bevisst.

Til slutt et spørsmål: Hva er det «å dekke interne behov i kommunen»? Søgne kommune vurderte innsatsen til «Åpent Hus» som viktig og leide bygget ut til en symbolsk pris, og overlot arbeidet med integrering av innvandrere til personer som ikke er lønnet av kommunen. Hva er det som gjør at Kristiansand kommune nå vurderer dette som å ikke «dekke interne behov»? Hvis kommunen heller vil ta seg av integreringsarbeidet som «Åpent Hus driver», så kan de ansette alle frivillige som jobber der. Så dekker virksomheten interne behov i kommunen.

Lykke til med å bruke sunn fornuft, og om nødvendig endring av regelverket.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.