Kompetansen flyr ut døra, og vi sitter og ser på

foto