Med hvilken rett og på hvilket grunnlag kan disse eldre damer og herrer hevde at de representerer «folkesjela i Søgne»?!

I mitt nabolag og min relativt store familie- og omfattende bekjentskapskrets i Søgne kjenner jeg få som ikke vil at Søgne fortsatt skal være en del av Kristiansand. Er ikke disse en del av Søgnes folkesjel? Jo, selvsagt er de det! Derfor blir det trist og patetisk å lese når tidligere politikere, som for lengst har gått ut på dato, påberoper seg å representere den eneste sanne folkesjel i Søgne.

Min tidligere sjef i Kommunenes Sentralforbund, Kristin Hille Valla, sa at «det er ingenting som er så avgått som en avgått politiker». Hun visste hva hun snakket om, fordi hun selv hadde måttet takke for seg som miljøvernminister. Senere, som fylkesmann i Oppland, har hun fått erfare at avgåtte politikere er nettopp det: avgåtte. Eller utgåtte på dato.

Søgnes folkesjel er et særdeles uklart og mangfoldig begrep, som ethvert klokt menneske bør holde seg for god til å ta til inntekt for et bestemt politisk syn. Jeg er en del av denne folkesjela, og det er mine fire barn og barnebarn også. De er alle vokst opp i Søgne, og er stolte av det. Men hvis jeg skulle jeg være så ubetenksom og ta dem til inntekt for mitt politiske syn, vet jeg at jeg hadde fått passet påskrevet.

Så ber jeg vennligst Helge Andresen, Anne Berit Andersen & co, folk som jeg har stor respekt for som gode søgnefolk, om ikke å tulle med folkesjela vår her i Søgne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.