Han har i den anledning påtatt seg rollen som samtalepartner med et utvalg ansatte i sektoren. Han om det.

Adressaten i hans hjertesukk er imidlertid uten tvil vi som representerer «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Vi har over tid dokumentert, intervjuet og hatt samtaler med ansatte, pårørende og brukere innenfor omsorgstjenesten. Situasjonen er beskrevet og dokumentert. Repstad sr. oppfatter dette ordskiftet som negativt. Vi mener beskrivelsene er realistiske.

Som interessegruppe ser «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» på en fremtidig Søgne kommune som udelt positiv. Den vil utvilsomt være det beste vi kan tilby våre egne innbyggere, og kanskje spesielt innen eldreomsorg.

Kleplandstunet ble vedtatt bygd av fremsynte politikere. Nærhet, forutsigbarhet og kontrollert fremsynthet er våre stikkord. Og dét er vårt hovedanliggende ved vårt arbeid. Repstad sr. bør i sine betraktninger vite at den nye storkommunens tjenester er «harmonisert». I omsorgstjenestens øyemed – og som eksempel – til Kristiansand kommunes betydelig dårligere tilbud enn det vi hadde som selvstendige kommuner. I praksis har dette betydd følgende:

Søgne og Songdalen måtte tilpasse seg bemanningsnormen i gamle Kristiansand kommune. Denne lå betydelig lavere enn hva som var tilfelle i Søgne/Songdalen, En tilpasning som har medført nedbemanning, økt arbeidsmengde og økt sykefravær hos de ansatte, samt stor frustrasjon hos pårørende og pasienter/brukere.

Skal vi finne oss i dette uten å si fra?

Repstad sr. betegner vårt arbeid som «negativt ordskifte» og en «kravmentalitet». Det er vi sterkt uenige i.

Vi kaller det en dokumentert virkelighetsbeskrivelse.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.