De har bygget ned nesten 4 kvadratkilometer natur, som er en størrelse på rundt 560 fotballbaner. Kommunen er også nummer én i totalt nedbygd«spesielt verdifull natur» med 1,7 kvadratkilometer.

I reportasjen uttaler Peder Johan Pedersen seg som leder for Naturvernforbundet i Agder, og han advarer med rette mot en utvikling med å bygge ned naturen bit for bit. Men rett forut for folkeavstemningen om storkommunens framtid, skriver Pedersen som privatperson i et innlegg:

«Jeg er sikker på at vi er tjent med en større kommune, større og bedre fagligmiljøer, særlig på miljøområdet, samt flere politikere som er opptatt av naturtap og vern.»

Det kommer fram i NRKs reportasje at Kristiansand har planlagt 2,15 kvadratkilometer med nye områder til utbyggingsformål, i forslaget til arealplan 2024–2035.

Pedersen får støtte fra formannskapsmedlem i Rødt, Kasper Bekkeli Espeland, som anbefaler å beholde storkommunen. Han skriver i et innlegg noen dager etter Pedersens innlegg: «Pedersen er en mann med lang erfaring både innenfor politikk og naturvern, og hans konklusjon om at miljøområdet er bedre tjent med en storkommune, bør lyttes til av alle som er opptatt av naturvern.»

Det er mulig at Pedersens og Espelands innlegg fikk en del naturvernere i Søgne til å stemme for å beholde storkommunen. Vi ser i ettertid at deres argumenter bygger på sviktende grunnlag.