Det skal alle føle seg trygge på. Men under overskriften Å Energi: Beredskap og leveringssikkerhet – eller utbytte? stiller Isak A. Liland, varaordfører i Sirdal kommune (H) og Finn Bjørn Rørvik, varaordfører i Evje og Hornnes kommune (H) spørsmål om det er manglende forebyggende arbeid og manglende vedlikehold som er årsaken til strømbruddene vi opplevde på Sørlandet ved nyttår og i starten på januar. Svaret er nei, og dessverre er flere av påstandene i debattinnlegget uriktige.

I innlegget skriver Liland og Rørvik at «samfunnsoppdraget og samfunnsoppgaven som selskapene opprinnelig er tuftet på, og som nå i størst grad tilligger nettselskapet, er tilsidesatt og nedprioritert». Så påstås det videre: «Før ryddet man linjetraseer i forkant av ekstremværsituasjoner slik at disse var klare når uværet kom. Arbeidet pågikk i finvær og under trygge forhold. Nå sendes mannskapene ut i ekstremværet, med den risiko det er for ulykker og skader. Hvor er HMS-tenkningen i denne sammenheng?»

For et selskap som jobber kontinuerlig med linjerydding året rundt, og setter HMS først for våre 370 medarbeidere og alle våre montører og linjeryddere ute i felt, må vi imøtegå disse påstandene.

Som selskap har vi et stort og viktig samfunnsansvar, og tar beredskap og HMS på alvor. Vær og vind utfordrer strømnettet året rundt. Derfor er beredskapen vår ekstra stor hvis det er varslet uvær som kan påvirke strømforsyningen. Det var den også da uværet kom inn over Sørlandet nyttårshelgen. De store snømengdene kombinert med kraftig vind førte til problemer i hele samfunnet, inkludert strømnettet. Stor innsats fra både interne ressurser, linjeryddere og montører sørget imidlertid for rask feilrettingsarbeid under svært krevende værforhold.

Som selskap har vi et stort og viktig samfunnsansvar, og tar beredskap og HMS på alvor.

I Glitre Nett er vi alltid beredt til å rette feil som måtte oppstå. 365 dager i året – 24 timer i døgnet. Et viktig prinsipp er at HMS alltid settes først i feilrettingsarbeidet. Dersom det er fare for linjeryddere eller montørers sikkerhet, settes feilrettingsarbeidet på vent til forholdene tillater det. Ved uværet til nyttår hadde vi flere tilfeller der feilrettingsarbeidet ble avsluttet fordi værforholdene ikke tillot fortsatt arbeid ute i terrenget.

På Sørlandet har Glitre Nett de siste årene hatt et sterkt fokus på forebyggende arbeid knyttet til skog og linjerydding, for å unngå store utfall dersom uværet setter inn. Totalt er det i perioden fra 2019 til 2023 brukt vel 300 millioner kroner til aktiviteter rundt linjerydding. Dette inkluderer laserskanning av vegetasjon rundt linjenettet vårt, manuell hogst, helikopterrydding, erstatning til grunneiere m.m. Resultatet av godt forebyggende arbeid er høy oppetid i strømnettet. De siste årene har Glitre Nett hatt en oppetid i strømnettet på Agder på vel 99,98 % gjennom året. Grunnet uværet Babet i oktober i fjor ble imidlertid oppetiden redusert til 99,9657 % i 2023.

Glitre Nett er etter fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett i 2022 Norges nest største nettselskap. Vi har mer enn 320.000 nettkunder, og over 30.000 km med regionalnett og distribusjonsnett i vårt forsyningsområde. Nettselskapet har en nøkkelrolle for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Elektrifiseringen gjør samfunnet stadig mer avhengig av sikker strømforsyning. Glitre Nett skal legge til rette industriutvikling, samfunnsutvikling og det grønne skiftet i våre regioner.

De neste ti årene skal vi investere nærmere 20 milliarder kroner i strømnettet for å dekke økt etterspørsel fra kundene og samfunnet.

Vi ønsker vi å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser. Derfor er både kontinuerlig linjerydding langs linjenettet vårt og god beredskap viktig. Våre kunder og samfunnet er avhengig av en sikker og god strømforsyning. Derfor er vårt samfunnsoppdrag å ivareta dette på en best mulig måte.