Klag ikkje over at maten er blitt dyrare dei siste åra. Ver heller glad for at du kan kjøpe mat! Og ikkje minst har du gitt ditt bidrag til å auke formua til Norgesgruppen og Reitan-familien. Etter Kapital si liste, har kvar av dei to gruppene hatt ei stigning i formua på vel 20 milliardar kroner frå 2019 til 2022. Og så skjønar vanlege folk ikkje kvifor maten er blitt dyrare! Utruleg!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.