I utgangspunktet er dette ikke tillatt. Unntaket er kjøring på meget svingete vei, i en hastighet omkring 10-20 km/t.

Det ligger i lysenes betegnelse, de har nytte i tett tåke og på spesielt svingete og uoversiktlige veistrekninger. De kan brukes om dagen, men med avslåtte nærlys.

Tåkelysene er sterke og blender når de brukes i mørket, spesielt når det er vått veidekke.

Tåkelysene i front er laget for å gi bedre sikt på nært hold, som ved tett tåke og kraftig nedbør. De lyser opp ca 20 meter, nærlys opp til 100 meter. I tillegg reduserer det effekten av nærlysene ganske vesentlig når de benyttes samtidig.

Mange bilister er vel ikke klar over reglene når det gjelder lysbruk, og at det kan gis bot for feil bruk.

Tar med, i disse for mange noe oppjagede førjulsdager – bot for å ligge for nært bilen foran er tett innpå kr 10.000,-.