Vår viktigste målsetting er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Når Høyre med sine budsjettkamerater legger fram sitt budsjett for Agder fylkeskommune, som vil bli vedtatt, er det gjenkjennelig fra slik Høyre styrte i regjering: ostehøvelkutt, salg av eiendommer og strø litt tynt utover, til ulike tiltak som hver for seg er positive, men som ikke prioriterer de viktigste oppgavene som må løses nå i krisetider.

Det viser lite hvordan de vil svare på de store utfordringene de har med de 6435 unge mellom 15-29 år som er utenfor arbeid/utdanning eller aktivitet i Agder eller hvordan de vil sikre at vi lykkes med å redusere våre klimautslipp som har gått i feil retning den siste perioden.

Høyre og budsjettkameratene er mest opptatt av å legge til rette for det private næringslivet. Høyre klarte ikke i forrige periode å sikre en god tjeneste for de som trenger et tilrettelagt tannhelsetilbud på grunn av traumer, overgrep eller for sårbare barn med ulike diagnoser (TOO- tilbud). Nå er ventetiden så lang at de mener dette bedre kan løses ved å vurdere å sette det ut til private. Ikke fordi vi ikke kan løse det selv, og sikre en helhetlig tjeneste i regi av velferdsstaten, men fordi de har klokketro på at alt løses bedre i privat regi.

Høyre vil ha en mulighetsstudie av administrasjonsbygget i Arendal, og de vil selge ut flere andre eiendommer. Det legges opp til en ambisiøs forventning over inntektene fra salg, og flere oppgaver knyttet til å drifte bygg, oppgaver som vaktmestre og andre gjør i dag, ønsker de å overlate til private aktører (outsorce).

Vi skal fortsette å utvikle Agder selv i krevende tider som nå, der vi opplever krig i Europa og Midtøsten og dermed høye matpriser, strømpriser og høye renter på boliglån. Ikke siden jappetida på 80-tallet har vi i Norge opplevd usikkerhet og krevende tider som nå. Da mener vi det er viktig å satse på de store og viktige oppgavene som fylkeskommunen har ansvar for, som skole, utdanning og kollektivtrafikken. Det er slik vi klarer å utvikle Agder til en raus, likestilt og mangfoldig region der levekårene går opp og utslippene går ned.