Venstre-mannen forsøker sågar å gi inntrykk av at partiet hans var mot (!) Gartnerløkka. I et tilsvar til undertegnede stiller han også spørsmål om velgerne som stemte på noe annet enn de såkalte «styringspartiene», eller «sør som før-partiene», er lurt eller om deres stemme ved valget i 2019 var bortkastet.

Jeg viser til mitt første svar til Benestad. Dernest er det verdt å påpeke at valget i 2019 var 9. september 2019, og meg bekjent var ingen av de nevnte prestisjeprosjekter da påbegynt, følgelig kunne selvsagt et nytt bystyre både avslutte/endre/annullere/korrigere alle sakene. Et vedtak står vel til et nytt vedtak er fattet?

Om flertallet av de 71 bystyrerepresentantene som ble valgt inn i 2019, hadde fulgt opp sine lovnader, så hadde faktisk alle de tre sakene som Benestad nevner, vært betydelig endret, trolig også avsluttet.

At Benestad indikerer at Venstre ikke var for Gartnerløkka, kan vel best illustreres med at de var et av partiene som den 27. november 2019 garanterte prosjektet. Hadde Venstre og Sp den gangen sagt nei, så hadde prosjektet stoppet helt. Flere ganger senere har det også vært mulighet å stoppe gigantonomien. Faktisk er vel ennå ikke hovedkontraktene tildelt… Det å da si at saken var «skrevet i stein» før valget i 2019 er fullstendig feil, og totalt misvisende.

I forhold til Kunstsilo er det et paradoks, preget av tydelig hastverk, da det ble inngått kontrakt om bygging kun timer før valget i 2019, noe som ble ytterligere knesatt ved inngåelse av kontrakt om Kulturskolen i slutten av oktober 2019. Begge kontraktene gjort av det «gamle regimet», og bar preg av både ukultur og «hysj, hysj» ettersom slik informasjon ikke ble gitt før lenge etter valget i 2019. Det merkes for øvrig at bevilgninger på det tidspunktet ikke var tilstrekkelig på plass, noe som vel også indikerer at prosjektet var langt fra å være «i mål». At Nicolai Tangen stilte uoppfordret opp til å dekke de ekstreme overskridelsene er vel også en sannhet med modifikasjoner?

Selvsagt kunne prosjektene stoppes og endres. At noen påstår lureri får stå for deres samvittighet. Sannheten er at samtlige prosjekter fint kunne vært annullert, om lovnader fra valget var fulgt opp fra alle. Til det siste stiller jeg meg også spørsmålet om noen stemmer da er bortkastet. For som Benestad påpeker, så er jeg helt sikker på at velgerne setter pris på partier og representanter som står fast på sine standpunkter og valgløfter.

Kommunen trenger tydelige og ansvarlige politikere, som holder det som loves, som prioriterer og fokuserer først på helse, eldre, oppvekst og mestring, som tar i bruk hele kommunen, tilrettelegger for næringslivet og som selvsagt sier nei til sløsing. Dette tror jeg tilsier at enda flere enn ved forrige valg bør stemme annerledes også i 2023.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.