Jeg kunne selvsagt ha syklet forbi, men jeg anser parkeringen som en trafikkfare og potensial for ulykker.

Det er etter mitt syn helt utrolig at kommunen og fylket ser ut til å heie frem disse private selskapene og gir dem anledning til at deres kunder plasserer elsparkesyklene, eller tenåringsrullatorer som enkelte kaller dem fordi man verken sparker eller sykler, hvor som helst i våre felles offentlige rom.

Og at det er vi privatpersoner som må ta jobben med å fjerne dem.

Det er ingen andre som kan ta seg til rette på denne måten.

Jeg parkerer ikke min sykkel midt i gangveien, på tvers på fortauet eller slenger den fra meg i gågata. Men et privat kommersielt selskap får altså lov til dette. At man tror elsparkesyklene vil øke bruken av buss fordi man kan komme seg raskere til nærmeste busstopp, har kanskje noe for seg.

Foto: Signy Svendsen

Men ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) erstatter elsparkesykkel gange, reiser med kollektivtransport og sykkel. 58 prosent oppga i deres undersøkelse at dersom de ikke hadde brukt elsparkesykkel på siste tur ville de gått på beina, 18 prosent ville reist med kollektivtransport og 9 prosent ville syklet. Vi erstatter altså en fysisk aktivitet med å stå stille på et brett.

I en tid med økt fokus på folkehelse og fysisk aktivitet er spørsmålet hvorfor det offentlige skal legge til rette nettopp for mindre gange og sykling. Vi vet at vi alle har godt av å holde oss i bevegelse og å ta «hverdagstrimmen». Studier viser at sykdomsrisikoen forbundet med overvekt er betydelig redusert hos personer som til tross for overvekt er i god fysisk form. Dette viser at det å holde seg i bevegelse er av det gode. Heller en kort gåtur til bussen enn å stå på et brett og la seg frakte. Kommunen og fylket har lagt godt til rette for dette ved å satse på gang- og sykkelveier. Nå må vi ikke risikere at færre benytter disse til sykling fordi de overtas av elsparkesykler – enten i fart eller parkert. Og skulle man brukt penger på transport, ville et bedre busstilbud vært å foretrekke.