For høy bruk av midlertidighet i våre videregående skoler?