Terrorbombing – «det utenkelige er tenkelig» – er vi forberedt?

foto