Problemet er at målet forenkler virkeligheten for mye. For økning i biltrafikk i det meste av regionen har svært små skadevirkninger og er uproblematisk, mens det ikke er noe positivt ved å ha samme trafikk som nå sentralt - der trengs nedgang. Ulike situasjoner krever ulike tiltak. Å tenke at nullvekst i hele regionen blir akseptabel trafikk, er like tvilsomt som ordtaket om at en fot i fryseren og en på kokeplata er helt skjønt.