Psykisk uhelse er ikke over når siste vaksinesprøyte er satt!