Vi har i fellesskap sendt inn høringsuttalelser til regjeringen og Stortinget om mange saker. Blant annet at regionen trenger økte midler til utbedring av våre sykehus, at vi ønsker å prioritere vår kulturhistoriske arv med midler til Vest-Agder Museets planlagte formidlingsbygg på Odderøya som vil fortelle om Agders historie, på godt og vondt. Vi har også sikret midler til Hangar 45 i Farsund, og Hestmanden som er en nasjonal krigsseilermuseum.

Vi har også vært utålmodige i vårt ønske om å gi lønnstilskudd til bedrifter som inkluderer og ansetter flyktninger (ukrainere) slik at de blir raskt integrert og går fra passive ytelser til skattebetalere. Vi nådde ikke gjennom med dette ønsket, men vi forsøker på andre måter å inkludere de som vil arbeide. Jeg selv har vært mye rundt og lyttet og lært til de som har skoene på innen frivillighet, idrett, og kulturhistorie. Jeg har alltid prioritert frivilligheten i Agder, og gjør det jeg kan for å løfte dette viktige området. Jeg har bedt om en politisk sak som skal ta for seg tilrettelegging og bruk av fasilitetene på våre videregående skoler for lag og foreninger innen frivilligheten (alt fra korps til idrettsforeninger). Det har vist seg at fylkeskommuner har strammet inn på denne type bruk, og det vil jeg endre på i Agder.

I tillegg så har vi i det borgerlige flertallet fått til en historisk satsning på toppidrett og paraidrett. Vi har styrker Olympiatoppen Sør med over 10 millioner de neste fire årene, fra 2,6 i årlig driftstilskudd til 4 millioner. Nå har Olympiatoppen Sør fått langt større økonomisk handlingsrom, som igjen vil bidra til at i Agder så kan man studere, arbeide og samtidig være toppidrettsutøver. Satsingen vi har fått igjennom er også rettet mot paraidrett.

Jeg har en visjon om at vi skal være best i landet på frivillighet, tilrettelegging for økt fysisk aktivitet, ha gode ordninger for selskap som ansetter mennesker som sliter med å komme i arbeid, gi bedre mulighet for barn og unge til å delta i idrett, og vi skal ha en kulturpolitikk som forteller om vår historie og bygger vår nasjonalfølelse. Det handler om å bygge en identitet, lære av fortiden for å møte fremtiden godt forankret i egen historie. Siden 2019 har vi oppgradert en rekke anlegg fra 2. verdenskrig. Det har vært en viktig oppgave for å sikre at vi lærer av historien og bidra til kjærlighet til vårt fantastiske land. Ivareta og synliggjøre alle historiene som var med å sikre at Norge igjen ble et fritt land i 1945 er viktigere enn noensinne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.