Det krevende er de mange norske, og amerikanske, støttespillere til Israel som på mange ulike vis hevder at denne krigen og selve konflikten bare kan løses på en måte, ved at Israel får fred.

Og freden, slik det hevdes fra de samme støttespillerne, oppnås ved at Hamas frigir de resterende gislene og at alle Hamas-krigere, og støttespillere, utslettes. For meg er dette skremmende lesning og et enda mer skremmende scenario. Hvis en later som om konflikten mellom Israel og de omkringliggende landene oppsto 7. oktober 2023, og blir løst dersom gislene frigis og Hamas-krigere utslettes, så er det ikke håp for å oppnå fred! Iallfall ikke noen varig fred!

Konflikten i regionen har vart lenge, helt siden staten Israel ble etablert. Verdenssamfunnet søkte å gjøre bot for nazistenes forsøk på utryddelse av jødene ved å gi dem et geografisk område de kunne etablere et eget land i. Nazistene søkte å utrydde mange andre, som homofile, funksjonshemmede, sigøynere mm, men jødene var den største gruppen som ble utryddet for sin etnisitet.

Utfordringen er imidlertid at det landet som ble gitt jødene ikke var tomt, det var ikke «ledig», men bebodd av palestinere som ble kollektivt fordrevet til fordel for jødene.

De mange hundretusener som verdenssamfunnet mente måtte vike for å gi plass til staten Israel, har altså etterkommere som i alle år fra 1947/48 og frem til i dag stadig bor i samme området, og stadig får mindre plass.

Hvis en ser på historiske kart fra 1948 og i dag, så ser en at staten Israel har vokst mye, veldig mye, ja nesten doblet sitt areal. Hvordan har det gått til?

Jo, staten Israel har fra starten hatt mektige venner, den største er USA, og har bygget opp en meget sterk militærmakt med det siste innen teknologi og slagkraft til enhver tid. Denne overlegne slagstyrke er brukt til å skaffe staten Israel stadig mer land, og makt til å beholde annektert land. Militæret brukes til å beskytte også sivile ulovlige bosettere som stadig stjeler mer land og innlemmer det i staten Israel.

Israel hevder at de er det eneste demokratiet i regionen, men kan det stemme? Er det i tråd med det vi definerer som demokrati, at et land stjeler eiendom fra nabolandet? At rettssystemet og den demokratisk valgte regjering støtter ulovlig bosetting? At militæret beskytter ulovlige bosettere og jager de egentlige eiere? At nabolandets innbyggere fengsles i årevis uten rettssak? At barn bortføres fra eget land og holdes i fengsel i Israel uten lov og dom? At vedtak i FN om at annektering av nabolandet og privat eiendom er ulovlig etter internasjonal rett og må gis tilbake, neglisjeres? Er dette demokrati? Er dette demokratiske spilleregler? Jeg mener klart nei.

Israel og deres venner hevder rett til å forsvare seg. Er det forsvar å bombe et helt naboland og fortrenge 2 mill. mennesker? Er det i tråd med demokrati å hevde at nabolandet ikke har rett til å finnes og at folkene i dette landet ikke har rett til å bo der?

Vil Israel og deres venner i andre land virkelig ha fred? Jeg kan ikke se at de ønsker fred. Hvis de gjorde det, så ville de etter min oppfatning gjort som følger:

1. Stoppet all aggresjon, bombing og angrep på alle naboland.

2. Sagt ja til FNs tilbud om våpenhvile.

3. Deltatt i FNs forhandling om varig fred med mål om en tostatsløsning.

4. Godtatt at regionen underlegges en internasjonal fredsbevarende styrke.

5. Akseptert internasjonal rettsforfølgelse av all ulovlig annektering av land fra 1948 og til dags dato.

6. Hatt fokus på å bygge opp eget land med demokratisk styring og i samsvar med internasjonal rettspraksis.

Og ja! Også de andre land i regionen, inklusive det palestinske folk som p.t ikke har et eget anerkjent land, må selvsagt følge punkt 1-6 over.

Det vil være FNs ansvar å sikre denne prosessen.

Og ja, det vil kreve at FNs sikkerhetsråd får et nytt regelsett som ikke inneholder klausul om enkelte stormakters absolutte vetorett. Regler må endres til at vetorett kan kun gi oppsettende virkning og at FNs generalforsamling kan overstyre vetoretten.

Men vil Israel dette, eller vil de, som Putin, bruke overmakt til å vinne frem ved å undertrykke sin nabo, satse på overlegen maktbruk, økonomisk støtte av mektige venner og en evig trusselsituasjon, og kue lillebror? Kue og undertrykke, er det Israels definisjon av varig fred?

Innlegget er forkortet. Red.