Det er en liten klikk som vil tviholde på storkommunen, men den klikken blir mindre dag for dag. Dette spesielt etter at det kommer tydeligere frem at det faktisk ikke er noen fordeler ved å være i en storkommune, men en fordel for de som bor i Kristiansands sentrumsnære områder. Sentrum har behov for våre skattepenger og avgifter, og da var det som og vinne i lotto for sentrum å få kloa i pengebingen Søgne, som de når har tappet så man skulle tro det var hull i bunnen.

Det skremmes med utgifter til renseanlegg og at Søgne ikke vil klare seg som egen kommune. Det blir så dumt at de påstandene faller på sin egen urimelighet. Vi alle vet at Søgne vil klare seg bedre uten å måtte være med på å betale for sløseriet i Kristiansand, det seg være utbedring av VVS i sentrum, Gartnerløkka og store kostnader knyttet til diverse på Silokaia. Det er også skoler og gamlehjem som må bygges i Kristiansand. Alt dette er noe Søgne var klartenkte nok til å bygge, så vi allerede har disse fasilitetene på plass. Vi har rådhus og vi har skoler og vi har gamlehjem og vi har kulturen i bygda til å både klare oss og bli den beste kommunen atter engang med gode økonomiske rammer.

Det er faktisk bare to problemer i bygda. Det ene er Kristiansand og det andre er de som løper Kristiansands ærend og som vil være en del av storkommunen. Ønsker man seg Kristiansand som sin kommune, så flytt inn der, så kan vi som kun ønsker Søgne bygge den beste kommunen i Norge for Søgne-folk og innflyttere som faktisk flyttet til Søgne fordi det var den gode kommunen.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.